Trocha historie

Nedávno mě napadlo vytvořit  minigalerii Nového Dvora. Začala jsem shánět fotografie a povídání o tom jak to tu kdysi vypadalo. Je to věru těžký úkol. Nic není tak jako dřív a také tu mnoho starousedlíků není. Jenže je to velmi lákavé, dozvědět se co nejvíce.

Prozatím jen trocha z oficiálních kanálů.
V historii je Nový Dvůr zmiňován v souvislosti s nedalekou Masákovou Lhotou (zmínky od 15. století) jako tzv. zadní Lhota. Nejvýše položená osada spadající pod Obec Zdíkov. Dříve byla tato osada nazývána Horní Dvůr a spodní část, dnešní Baurův dvůr, jako Dolní Dvůr. V minulosti byla osada známá především těžbou křemene pro šumavské sklárny. Tvrdilo se, že to byl nejkvalitnější křemen na celé Šumavě, který se drtil v nedalekém Pucherském mlýně. Křemen pro výrobu skelné hmoty se dobýval v lomech. Lomy byly otevírány na různých místech výskytu křemenných žil. Např. prostorné jámy opuštěných lomů se nazývají Starý Kýz a Nový Kýz. Starý Kýz se nachází u osady Lesní Chalupy mezi Novým Dvorem a Zadovem.  Nový Kýz  vznikl těžbou křemene  poblíž sedla mezi vrchy Homole ( 1001 m n.m.) a Výška ( 1117 m n.m.) v nadmořské výšce 990 m u silnice Nový Dvůr – Kvilda. Dnes je to zajímavé jezírko o průměru 35 m, s hloubkou 25-30 m. (viz.Obec Zdíkov)